Začetna stran Literatura Navodila, Napotki Sistem javnega alarmiranja

Sistem javnega alarmiranja

natisni E-pošta

PGD_kamnik_alarmiranje

Trajanje in vrsta siren ob različnih nevarnostih.

Alarmiranje se organizira kot enoten sistem, ki ga bo možno upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni. 

 

Za delovanje sistema javnega alarmiranja skrbijo občine, Uprava RS za zaščito in reševanje pa za njegovo organizacijo in delovanje na državni in regionalni ravni. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo za širše okolje nevarno dejavnost, morajo na svoje stroške organizirati in vzdrževati alarmni sistem glede na nevarnost, ki jo povzročajo.

 

Vlada je z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. l. RS, št. 105/07), z dne 19. 11. 2007 potrdila enotne znake za alarmiranje ob nevarnostih na območju države. Z isto uredbo je določila tudi enotno številko za klic v sili - 112.

 

1. OPOZORILO NA NEVARNOST - enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.

alarm_1

Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.


2. NEPOSREDNA NEVARNOST - zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.

alarm_2

Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.


3. KONEC NEVARNOSTI - enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.

alarm_3

Spremljajte radijska in televizijska obvestila.


4. PREIZKUS SIREN je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!

 

 

 

VIR:URSZR

scroll back to top
 
Nazaj...