fp-clani

Začetna stran Članstvo Sestava članstva

SESTAVA ČLANSTVA PGD KAMNIK

 

 

STAROSTNI SESTAV
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ
Pionirji 7-11let 14 4 18
Mladina 12-16let 16 8 24
Članstvo 17-30let 24 15 39
31-50let 34 37 71
51-63let 17 1 18
nad 63let 12 4 16
skupaj 117 69 186

 

STROKOVNI SESTAV
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ
Visoki gasilski častnik II.st. 2 0 2
Visoki gasilski častnik I.st. 1 0 1
Visoki gasilski častnik 0 0 0
Višji gasilski častnik II.st. 5 3 8
Višji gasilski častnik I.st. 2 0 2
Višji gasilski častnik 0 0 0
Gasilski častnik II.st. 16 0 16
Gasilski častnik I.st. 7 1 8
Gasilski častnik 5 4 9
Nižji gasilski častnik II.st. 8 0 8
Nižji gasilski častnik I.st. 4 1 5
Nižji gasilski častnik 0 2 2
Gasilec II.st 11 3 14
Gasilec I.st 11 11 22
Gasilec 2 6 8

 

SESTAV PO SPECIALNOSTIH
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ
Gašenje notranjih požarov modul A 21 0 21
Gašenje notranjih požarov modul B 7 0 7
Dihalne naprave 35 0 35
Dihalne naprave - obnovitev 11 0 11
Nevarne snovi 31 0 31
Nevarne snovi - obnovitev 21 0 21
Tehnično reševanje 47 0 47
Tehnično reševanje - obnovitev 38 0 27
Strojnik 30 5 35
Helikoptersko gašenje 37 4 41
Trening varne vožnje 7 0 7
Uporabnik radijskih postaj 31 9 40
Uporabnik radijskih postaj sistema ZARE 6 0 6
Sodnik gasilsko športnih tekmovanj 17 4 21
Mentor mladine 10 3 15
Predavatelj 8 3 11
Tečaj za poveljnika PGD 3 0 3
Skrbnik radijskih postaj 2 0 2
Inštruktor 7 2 9
Bolničar 10 7 17
Informatik 3 2 5
Motorna žaga - sekač 10 0 10
Vodja članic 0 1 1
Upravljanje s tal vodenih dvigal 12 0 12
Seminar za poveljnike gasilskih zvez 1 0 1
Vodenje intervencij v naravnem okolju 1 0 1
Tečaj za gasilske vodje v regiji in državi 2 0 2

 

 

 


scroll back to top