fp-clani

Začetna stran Članstvo Vodstvo/Poveljstvo

VODSTVO DRUŠTVA PGD Kamnik

 

UPRAVNI ODBOR
Predsednik  Jože Oblak
Poveljnik  Janez Vavpetič
Član  Simonka Oblak
Član  Vladimira Bučevec
Član  Marko Jazbinšek
Član  Urška Kregar
Član  Franc Golob
Član  Vid Osolnik
Član  Roman Marinšek
Član  Anton Koželj
Član  Matej Berlec

 

POVELJSTVO
Poveljnik  Janez Vavpetič
Podpoveljnik  Tomas Felkar
Pomočnik poveljnika za nevarne snovi  David Zorko
Pomočnik poveljnika za tehnično reševanje  Matej Golob
Namestnik pomočnika poveljnika za tehnično reševanje
Vodja za vrvno tehniko  Samo Resnik
Vodja za reševanje na vodi  Teja Jazbinšek
Vodnik za dihalne naprave  Matej Berlec
Pomočnik vodnika za dihalne naprave  Tine Štrajhar
Tehnični sekretar  Milan Kregar ml.
Tehnični referent  Milan Kregar ml.
Gospodar  Matej Golob
Vodja mladine  Matic Maček
Pomočnik vodje mladine  Urška Kregar
Vodja članic  Minka Kramar
Pomočnica poveljnika za prvo pomoč  Maja Oblak
Namestnica pomočnice za prvo pomoč  Tanja Oblak
Pomočnik poveljnika za radijske zveze  Tadej Petek
Vodja veteranov  Anton Koželj
Pomočnica poveljnika za tekmovanja  Vladimira Bučevec
Namestnik pomočnika poveljnika za tekmovanja  Vid Osolnik
Pomočnik poveljnika za izobraževanja  Tomas Felkar
Namestnica pomočnika poveljnika za izobraževanja  Simonka Oblak

 

 

NADZORNI ODBOR
Predsednik  Vesna Jeglič Mandeljc
Član  Tina Martina Berlec
Član  Jože Sedeljšak

 

 

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA
Predsednik  Vladimira Bučevec
Član  Anita Jeglič
Član  Janez Vavpetič

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE
Predsednik  Roman Marinšek
Član  Minka Kramar
Član  Rak Marijan
Član - nadomestni  Matej Golob
Član - nadomestni  Samo Resnik

 

 

 

scroll back to top