fp-dobrodosli-135

Začetna stran

PREVIDNO PRI UPORABI OGNJA V NARAVNEM OKOLJU

Dober teden suhega in za ta letni čas nadpovprečno toplega vremena je že ustvarilo pogoje za povečano možnost nastanka požarov v naravnem okolju na območju celotne države. Obenem je napočil čas intenzivnega odstranjevanja suhih ostankov kmetijskih rastlin in drugega rastlinja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto s kurjenjem in požiganjem. Število požarov v naravnem okolju se je zaradi tega v zadnjih dneh povečalo.

Da pri kmetijskih in vrtnih opravilih ne bi zagorelo naravnem okolju, je treba pri uporabi ognja upoštevati predvsem naslednje:

- pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
- ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
- prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
- prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

Podobno vreme bo glede na napovedi vztrajalo tudi v prihodnjem tednu, zato se bo možnost nastanka požarov v naravnem okolju povsod še povečevala.

Vir: URSZR

scroll back to top